برای اجرای این برنامه لطفا جاوا اسکریپت دستگاه خود را فعال کنید!

گیاه زامیفولیا

Zamiifolia White Pot

468,000
تومان
26
$
ارسال روز

گیاه پوتوس ابلق

Devil's Ivy Pink Pot

306,000
تومان
17
$
موجودی 3 عدد
ارسال روز

گیاه سانسوریا سبز

Sansevieria Trifasciata

432,000
تومان
24
$
موجودی 3 عدد
ارسال روز

گلدان صورتی سانسوریا

Sansevieria Pink Pot

252,000
تومان
14
$
موجودی 3 عدد
ارسال روز

گیاه سانسوریا بلک گلد

Black Gold Sansevieria

252,000
تومان
14
$
موجودی 2 عدد
ارسال روز

گیاه آپارتمانی سانسوریا مهتابی

Sansevieria Moonshine Houseplant

432,000
تومان
24
$
ارسال روز

گیاه آپارتمانی سانسوریا

Sansevieria Houseplant

504,000
تومان
28
$
ارسال روز

گیاه پتوس نئونی

Epipremnum Aureum Neon

414,000
تومان
23
$
ارسال روز

نخل ماداگاسکار

Madagascar Palm

252,000
تومان
14
$
ارسال روز

گیاه آپارتمانی برگ انجیری

Philodendron Houseplant

378,000
تومان
21
$
موجودی 3 عدد
ارسال روز

گلدان صورتی سانسوریا بلک گلد

Black Gold Sansevieria Pink Pot

252,000
تومان
14
$
موجودی 3 عدد
ارسال روز

گیاه آپارتمانی قاشقی

Baby Rubberplant

324,000
تومان
18
$
ارسال روز